ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες "γενικοί όροι" ορίζουν τις αρχές σύναψης συμβολαίων πώλησης μέσω του Διαδυκτιακού καταστήματος, ιδιοκτησία της "Διάνα" ΕΠΕ ( www.diana-ltd.com ).
Οι Γενικοί όρι μπορούν επίσης να καθορίζουν τις αρχές για την εκτέλεση των συμβολαίων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαδυκτιακών καταστημάτων και του Πελάτη και τους όρους της διαδικασίας επιστροφής προϊόντων - αξίωση. Η συμπλήρωση της παραγγελίας για παράδοση από τον Πελάτη και η έγκρισής της ισοδυναμεί με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού.

Βασικά τμήματα:
§1. Πλευρές της σύμβασης

1.1. Παραγγελία για παράδοση από το Διαδυκτιακό κατάστημα μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο ή οργάνωση, όταν ο νόμος του αναγνωρίζει την νομική υπόσταση, και οι οποία θα ονομάζονται παρακάτω "Ο Πελάτης".
1.2. Η άλλη πλευρά της σύμβασης είναι η εταιρεία "Διάνα" ΕΠΕ με έδρα και διεύθυνση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, πλατεία "Γεοργί Ίζμιρλιεβ" 15, γραφείο 5, η οποία εταιρεία έχει εγγραφή στις αρμόδιες βουλγαρικές υπηρεσίες νομικών προσώπων υπ'αριθμό ΕΙΚ 811187662 και αριθμό ΦΠΑ BG811187662, και η οποία εταιρεία θα ονομάζεται στο εξής "το Διαδυκτιακό Κατάστημα" ή „ www.diana-ltd.com “.

§2. Ορισμοί

Ιστοσελίδα αποτελεί ξεχωριστό μέρος στο παγκόσμιο Ιστό, προσβάσιμο μέσω της ειδικής διεύθυνσης (URL) με πρωτόκολλο HTTP, HTTPS ή άλλο πρωτόκολλο και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενα, ήχο, εικόνα ή άλλα υλικά.
Κατάστημα - Διαδυκτιακό Κατάστημα, που λειτουργεί με διεύθυνση www.diana-ltd.com, είναι ιδικτησία της "Διάνα" ΕΠΕ και παρέχει προϊόντα, που κατατάσσοονται στην προσφορά που βρίσκεται στο Διαδύκτιο.
Διαχειριστής του Καταστήματος είναι η εταιρεία "Διάνα" ΕΠΕ, η οποία εταιρεία είναι και ιδιοκτήτης του διαδυκτιακού καταστήματος www.diana-ltd.com;
Παραγωγός είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, το οποία κατ'επάγγελμα παράγει προϊόντα σε τελική μορφή. Σε αυτό το Κατάστημα υπό τον όρο παραγωγό ορίζεται ο κάθε παραγωγός αυτοκινητιστικών ελαστικών, όπως Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Vredestein, Pirelli, Yokohama, Mitas, KAMA,Kumho, κινέζικα ελαστικά και άλλες θυγατρικές μάρκες.
Πελάτης - κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ή κάθε νομικό πρόσωπο το οποία πραγματοποιεί αγορές από το Κατάστημα.
Χρήστης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και το οποίο αποκτά προϊόντα ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες, οι οποίες δεν προορίζονται για εκτέλεση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
Τιμή πώληση είναι η τελική τιμή για μονάδα ή για ορισμένη ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών και περιλαμβάνει τον φόρο πρόσθετης αξίας και άλλου φόρους και παράβολα.
Εργάσιμες ημέρες - όλες οι ημέρες της εβδομάδας, χωρίς τις νομικός ορισμένες μέρες αργείας.
Προθεσμία εκτέλεσης της παραγγελίας - χρόνος κατά τον οποίον το Κατάστημα ετοιμάζει την παραγγελία και πραγματοποιεί την μετάδοσή της μέσω κούριερ, σύμφωνα με τον επιλεγμένο από τον Πελάτη τρόπο παράδοσης.
Προθεσμία παράδοσης - χρόνος παράδοσης των προϊόντων στον Πελάτη με την μεσολάβηση εταιρείας κούριερ. Η περίοδος της παράδοσης εξαρτάται από τον επιλεγμένο από τον Πελάτη τρόπο παράδοσης.
Online πληρωμή - γρήγορη διαδυκτιακή πληρωμή, πραγματοποιηθείσα από πλευράς Πελάτη από τραπεζικό λογαριασμό, με την μεσολάβηση συστήματος, δηλαδή ηλετρονικής πληρωμής.
Προκαταβολή (τραπερζική πληρωμή) - πληρωμή, που πραγματοποιείται από πλευράς Πελάτη σε τράπεζα μέσω διαδυκτιακού τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω ταχυδρομείου.

§3. Προσφορά

3.1. Στην www.diana-ltd.com πωλάμε μόνο καινούργια ελαστικά (προσφορές για αποθέματα αποθήκης, εκπρώσης κ.τ.λ. γίνονται μόνο με προηγούμενη ειδοποίηση).
3.2. Όλα τα προϊόντα, που πωλούνται στο Κατάστημα είναι ΝΕΑ, δεν περιέχουν φυσικά και νομικά ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ και συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση του παραγωγού διάρκειας 24 μηνών.
3.3. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων, φυλλαδίων και άλλων ενημερωτικών ή διαφημιστικών υλικών, και, επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες του καταστήματος και προέρχονται από το "Diana" ΕΠΕ. προς τους δικαιούχους και τυχόν πελάτες δεν αποτελούν προσφορά, κατά την έννοια του νόμου, αλλά απλώς μια πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων.    
3.4. Ο Τιμοκατάλογος που παρουσιάζεται στις σελίδες του καταστήματος δεν συνιστά εμπορική προσφορά βάσει του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, αλλά είναι απλώς μια πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων. (άρθρο 13, παρ. 1 του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων).

§4. Τιμές εμπορευμάτων

4.1. Όλες οι τιμές που δημοσιεύονται στις σελίδες του καταστήματος "Diana" Ltd. αναφέρονται σε Λέβα Βουλγαρίας (BGN) / Ρουμανικό λέι (RON) και Ευρώ (ευρώ) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 20%, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.
Ρουμάνοι και έλληνες φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν κάνει εγγραφή ΦΠΑ θα υπόκεινται στην παρούσα τάξη, ώσπου η ΔΙΑΝΑ ΕΠΕ υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ στην σχετική χώρα-μέλλος της ΕΕ.
Για τους πελάτες που κατέχουν έγκυρο αριθμό μητρώου για τους σκοπούς του ΦΠΑ που εκδίδονται από τη Ρουμανία και την Ελλάδα εφαρμόζει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ υπό VOD και επιστροφή ΦΠΑ που επιβάλλεται βάσει του βουλγαρικού δικαίου.
4.3. Ο Πελάτης πληρώνει το εμπόρευμα, που αγοράζει καθώς και τα έξοδα της μετάδοσης. Παράδοση ελαστικών αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, 4х4 σε διεύθυνση του πελάτη η σε γραφείο της εταιρείας κούριερ Σπίντι εντός της Βουλγαρίας δεν χρεώνεται.
Η παραγγελίες online για ελαστικά αυτοκινήτων, φορτηγών, τζίπ και βαρέων οχημάτων και η παράδοση αυτών μέσω της εταιρείας κούριερ Σπίντι ΑΕ, ανεξαρτήτως αν η παράδοση προορίζεται για γραφείο του κούριερ ή διεύθυνση του Πελάτη θα επιστρέφονται στην "ΔΙΑΝΑ" ΕΠΕ μετά από 48 ώρες, αφού ο Πελάτης ενημερώθηκε από την εταιρεία Σπιντι ΑΕ και δεν έχει παραλάβει την παράδοσή του.
Παράδοση στη Ρουμανία και στην Ελλάδα γίνεται με "Speedy" ΑΕ μόνο στη διεύθυνση του πελάτη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα ελαστικά: αυτοκίνητα, φορτηγά (φορτηγά) και τζιπ (4x4) ελαστικά. Η Παράδοση ελαστικών αυτοκινήτων, 4x4 και φορτηγών προς τον πελάτη στη Ρουμανία και Ελλάδα είναι δωρεάν.

§5. Παραγγελία

5.1. Το κατάστημα της "Diana" Ltd δέχεται παραγγελίες με δύο τρόπους: μέσω της ιστοσελίδας, διαθέσιμη σε www.diana-ltd.com και μέσω ηλετρονικού ταχυδρομείου(e-mail).
5.1.1. Παραγγελίες μέσω του Διαδυκτιακού Καταστήματος www.diana-ltd.com μπορκούν να γίνονται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω της ιστοσελίδας. Για τη σωστή αρχειοθέτηση είναι απαραίτητο πελάτης να έχει τη δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του. Αυτή είναι ο απλούστερος, πιο γρήγορος και πιο ακριβής τρόπος κατάθεσης. Η σύμβαση για την παράδοση του επιλεγμένου προϊόντος μπορεί να κατατεθεί με την προσθήκη των προϊόντων στο καλάθι και ολοκλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή μέσω γρήγορης παραγγελίας χωρίς εγγραφή.

Η Παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας του καταστήματος www.diana-ltd.com αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:
• επιλογή των προϊόντων στις σελίδες του καταστήματος
• επιλογή της μεθόδου πληρωμής
• συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής ή αγοράς χωρίς εγγραφή
• Πατώντας "Αποστολή".
Ως απάντηση του αιτήματος για παράδοση το www.diana-ltd.com στέλνει αυτόματα ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας από τον πελάτη. Αυτή είναι μια επιβεβαίωση ότι στην αίτηση που υπέβαλε ο Πελάτης έχει δωθεί αυτόματα ένας αριθμός. Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το Κατάστημα στέλνει ένα μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail του πελάτη ή επικοινωνεί με τον άλλο τρόπο, ώστε να σταλεί.
 
Α) η επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας - σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση πώλησης συνάπτεται κατά την ημέρα της επιβεβαίωσης
Β) η αποτυχία να καταχωρηθεί μια παραγγελία - στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται σύναψη της σύμβασης.
Γ) μια πρόταση αλλαγής, δηλαδή αλλαγή στην προσφορά - στην περίπτωση αυτή για την σύμβαση είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση (έγκριση) του πελάτη σχετικά με την προσφορά.
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά ελαστικών κατά την περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του έτους) και θερινή περίοδο, ο χρόνος παράδοσης στον πελάτη μπορεί να παραταθεί. Ωστόσο, σχετικά με τον Πελάτη, ο χρόνος για την πραγματποίηση της παραγγελίας θα είναι εντός 5 εργάσιμων ημερών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 30 ημέρες.
 
5.1.2.Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει μια εντολή αγοράς μέσω e-mail στο: [email protected] Μια τέτοια παραγγελία πρέπει να περιέχει το όνομα και το επώνυμο του προσώπου παραγγελίας, στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου), διεύθυνση αποστολής και το όνομα, την ποσότητα και την τιμή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. Εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης, να υποβληθεί έγκυρος αριθμός ΦΠΑ, που χορηγεί το κράτος-μέλος της ΕΕ (αυτό αφορά αγορά προϊόντων μόνο για νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και χρησιμεύει ως τιμολόγιο). Η παραγγελία θα επιβεβαιωθεί από εμάς μέσω e-mail ή τηλεφώνου.
5.2. Μετά το πάτημα του "Αποστολή", ο Πελάτης συμφωνεί με τους "Όρους και Προϋποθέσεις" από την ημερομηνία αγοράς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιήθουν τα προσωπικά δεδομένα του από το κατάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για τη χρήση τους σε σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμιση και για συγκέντρωση απόψων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες του καταστήματος.
5.3. Στο πλαίσιο αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν εμφανιστεί ανάγκη για παραγγελλία ελαστικών από αποθήκες των κατασκευαστών για την εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να επεκταθεί και ανάλογα ο χρόνος παράδοσης από την αποθήκη του παραγωγού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κατάστημα θα ενημερώνει τον πελάτη για την περίοδο παράδοσης. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί εντός 30 ημερών η Diana Ltd είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με αυτό, τότε ο πελάτης μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επέκταση της παράδοσης. Αν ο πελάτης δεν επιβεβαιώνει την συγκατάθεσή του για την καθυστέρηση η "Diana" Ltd. θα επιστρέψει τα ποσά που έχουν καταβληθεί.
5.4. Οι παραγγελίες που πραγματοποιύνται κατά σειρά παραγγελίας. Η εφαρμογή τους εξαρτάται από τον αριθμό της αίτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας ενθαρρύνουμε να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο εγγυάται την αυτόματη έκδοση αριθμού.
5.5. Σε περίπτωση πώλησης σε έκπτωση καθορίζεται μια περιορισμένη ποσότητα αγαθών και την υλοποίηση των παραγγελιών και γίνεται με τη σειρά υποβολής των προσφορών μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και τις προθεσμίες που ορίζονται για αυτή τη μορφή της πώλησης.
5.6. Με κάθε παραγγελία εκδίδεται απόδειξη πώλησης με τη μορφή τιμολογίου και εγγύηση.
 
§6. Επιστροφής των εμπορευμάτων

6.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Σύμφωνα με το αρθ. 50 του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, αγοραστής, ο οποίος είναι και  καταναλωτής βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε απόσταση, χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός του κόστους που προβλέπει το αρθ. 54, παρ. 3 και αρθ. 55 του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των προϊόντων από τον καταναλωτή ή τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή ή όταν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, τα οποία παραδίδονται χωριστά, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος και υποδειχθείς από αυτόν έχει παραλάβει τα εμπορεύματα
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο εάν πληρούνται οι απαιτούμενες ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα ελαστικά δεν έχουν τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί.
Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Diana Ltd. το ονόμά του, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μαζί με την ξεκάθαρη δήλωσή του (π.χ. επιστολή που απέστειλε ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει εφαρμογές τυποποιημένου έντυπου υπαναχώρησης, αλλά δεν αυτό είναι υποχρεωτικό:
Αν ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης εξ αποστάσεως, ο χρήστης πρέπει να στείλει ή να παραδώσει τα εμπορεύματα πίσω στο Diana Ltd, το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής κοινοποίησε στηDiana Ltd την απόφασή της να αποχωρήσει από τη σύμβαση . Όλα τα άμεσα κόστη της επιστροφής των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων  της μεταφοράς, επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Η Diana Ltd μπορεί να καθυστερήσει την ανάκαμψη των πληρωμών για την παραλαβή των αγαθών πίσω μέχρι να προσκομιστεί απόδειξη ότι τα αγαθά αποστέλλονται πίσω, ανάλογα με το πιο από τα δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα. Μέχρι την παράδοση των αγαθών από τον καταναλωτή στην Diana Ltd, ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή βλάβης βαρύνει τον πελάτη
Για το σκοπό αυτό, στείλτε συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων:διεύθυνση: [email protected];
φαξ: 02/814 8 179
Σόοφια, Κέντρο Ελαστικών Διάνα - λεω. "Τσαριγκραντσκο Σοσε" №268
6.2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,η Diana Ltd θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με την επιλεγμένη από τον χρήστη λειτουργία παράδοσης και διαφορετική από τον φθηνότερο δυνατό τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από Diana Ltd.) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ενημερώνει Diana Ltd. για την απόφασή του να αποχωρήσει. Η Diana Ltd θα πραγματοποιήσει την αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιούνται από το χρήστη κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ανάκαμψη δεν θα συνεπάγεται κόστος για τον καταναλωτή.
Η Diana Ltd μπορεί να καθυστερήσει την ανάκαμψη των πληρωμών για την παραλαβή των αγαθών πίσω, ή μέχρι να προσκομιστεί απόδειξη ότι τα αγαθά αποστέλλονται πίσω, ανάλογα με το πιο από τις δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα. Μέχρι την παράδοση των αγαθών από τον καταναλωτή στην Diana Ltd, ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή βλάβη βαρύνει τον ίδιο.

6.3. Συνέπεια της υπαναχώρησης
Μέ μια τελική υπαναχώρηση, τα αγαθά και οι πληρωμές που λαμβάνονται από τις πλευρές θα πρέπει να επιστραφούν. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν σε κακή κατάσταση (τα ελαστικά πρέπει να μη έχουν τοποθετηθεί και χρησιμοποιθεί), ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί να τα πάρει πίσω και σε αυτήν την περίπτωση παρακρατά τα εμπορεύματα και επιστρέφει το ποσό, που καταβλήθηκε εντός 3 εργάσιμων ημερών.
 
Μετά την επιστροφή συντάσσεται πρωτόκολλο για την κατάσταση των εμπορευμάτων, όταν αυτά λαμβάνονται από έναν εκπρόσωπο της "Diana" LTD.
 
Οι καταναλωτές μπορούν να διεκδικήσουν, ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, σύμφωνα με και κατ 'εφαρμογή του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, βάσει του οποίου ο πωλητής είναι υπεύθυνος για ποιότητα των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης. αρθ. 112-115 του Νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων


§7. Αλλαγές στις παραγγελίες.

7.1.Ο Πελάτης μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην παραγγελία μέχρι την παράδοση των αγαθών από το κατάστημα της εταιρείας courier. Εάν αυτό γίνεται μετά από αυτό το σημείο, ο πελάτης χρεώνεται το ποσό της επιστροφής των προηγουμένως παραγγελθέντων εμπορευμάτων με το ποσό της παράδοσης της διορθωμένης σειράς.
Για μια αλλαγή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο δικτυακό ιστότοπο, μέσω e-mail στο: www.diana-ltd.com ή τηλεφωνικώς στους αριθμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα

§8. Το κόστος της παράδοσης

8.1 Παράδοση ελαστικών για αυτοκίνητα, φορτηγά, 4x4 και φορτηγών σε διεύθυνση του πελάτη ή της εταιρείας courier "Speedy" εντός της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας είναι δωρεάν.
Παράδοση στη Ρουμανία και στην Ελλάδα γίνεται με "Speedy" ΑΕ μόνο στη διεύθυνση του πελάτη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα ελαστικά: για αυτοκίνητα, φορτηγά (φορτηγά) και τζιπ (4x4).
Παράδοση ελαστικών για αυτοκινήτων, φορτηγών, 4x4 και φορτηγών στη διεύθυνση του πελάτη στη Ρουμανία και Ελλάδα γίνεται δωρεάν.


§9. Τρόποι πληρωμής

9.1. Η πληρωμή των προϊόντων μπορεί να γίνει από τον Πελάτη με τους ακόλουθους τρόπους:
9.1.1. Πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων στον Πελάτη:
• Τραπεζικό έμβασμα: Μόνο με μια εντολή αγοράς μέσω μιας επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής "Τραπεζική Κατάθεση" Ο πελάτης λαμβάνει ένα e-mail με τον αριθμό της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος για την εκτέλεση της σύμβασης παρατείνεται, διότι το κατάστημα θα πρέπει να περιμένει για τα κεφάλαια που θα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό.
Τραπεζικός λογαριασμός:
IBAN: BG30UNCR96601001577811
BIC: UNCRBGSF
Unicredit Bulbank
υποκατάστημα της Ευρώπης
 
Ηλεκτρονική πληρωμή, πληρωμή με τραπεζική κάρτα: Κατά την αποστολή ενός αιτήματος για την αγορά εμπορευμάτων, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει μέσω ePay ή EasyPay. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος και ταχύτερος τρόπος για ψώνια στο Διαδίκτυο. Τα κεφάλαια που κατατίθενται στο λογαριασμό του καταστήματος κατά τον χρόνο της σύμβασης, και επιτρέπεται τα εμπορεύματα  να αποσταλούν αμέσως.                9.1.2. Η παραγγελία θα ακυρωθεί μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, εάν δεν υπάρχουν τα ποσά που                       έλαβε                 η  τράπεζα ή μέσω των άλλων μεθόδων πληρωμής που προβλέπονται στο σημείο. 9.1.1, καθώς με την μεταφορά κεφαλαίων ο πέλατης δίνει την έγκρισή του για προκαταβολή πληρωμή σύμφωνα με  το άρθρο 53 του Νόμου Περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, αρθ. 53. (ΦΕΚ 64 του 2007) (1) Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να λάβει προκαταβολή,                 εκτός αν λείπει ρητή συγκατάθεση του χρήστη.
 
9.1.3 Κατά τον χρόνο την παραλαβής των εμπορευμάτων:


Άμεση πληρωμή: Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτη πληρώνει στον κούριερ, ο οποίος παραδίδει τα εμπορεύματα. Απόδειξη της πληρωμής στον κούριερ αποτελεί η φορτωτική, που συνοδεύει το δέμα. 
9.2. Στην περίπτωση ορισμένων λιγότερο δημοφιλώμ προϊόντων ή αυτών που παρέχονται με παραγγελία, το www.diana-ltd.com διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τελικά προκαταβολή από τον πελάτη, που ανέρχεται στο 30% της αξίας των εμπορευμάτων. Π.χ:. Κατά την παραγγελία ελαστικών από την αποθήκη του παραγωγού τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε www.diana-ltd.com, το κατάστημα θα προσφέρει στους πελάτες την ίδια αμοιβή το 30% της τιμής εκ των προτέρων, πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων .Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 25 του νόμου περί ΦΠΑ και του άρθρου 54 του νόμου περί ΦΠΑ για την αιτιολογία του φορολογικού γεγονότος και την απαίτηση του ΦΠΑ.
9.3. Το Κατάστημα μπορεί να διαπραγματεύσει με τον Πελάτη άλλες ειδικές μορφές και συνθήκες πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι συνθήκες και τρόποι πληρωμής, που ορίζονται στην παραγγελία, που εγκρίθηκε από πλευράς του Καταστήματος και εκτέλεση όλων των υπολοίπων όρων, που σχετίζονται με τους συμφωνημέσους όρους και τρόπους πληρωμής (πληρωμή με δόσεις).
9.4. Ελαστικά με δάνει από την TBI Credit.
Κάθε πελάτης που επιθυμεί να αγοράσει μέσω του online καταστήματος αγαθά μέσω πιστωτικής πρέπει να αιτήσει δάνειο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για δάνειο έχουν ο πελάτης του οποίου η ειδική ηλεκτρονική παραγγελία έχει μια συνολική τιμη online (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής) ίση ή - μεγαλύτερη από 150 (εκατόν πενήντα) λέβα, ανεξάρτητα από την τιμή μονάδας online των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Η αίτηση γίνεται: μόνο online μέσω της ιστοσελίδας www.diana-ltd.com και κάνοντας κλικ στο "αγορά με πίστωση", στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται.

Οι προϋποθέσεις τις οποίες ο πελάτης θα πρέπει να πληρεί για να λάβει το δάνειο καθορίζεται μονομερώς από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την πολιτική δανεισμού που ασκεί. Η "Diana" Ltd δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση της αγοράς, ούτε στις σχέσεις σχετικά με τον δανεισμό, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον καθορισμό των όρων για την υποβολή αίτησης για την έγκριση δανείου ή την άρνηση της πίστωσης, τον καθορισμό των όρων και η διάρκεια του δανείου σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων - για τη λήψη προβλέπονται από τη νομοθεσία σχετικά με την επιβολή και άλλων. Η "Diana" Ltd. δεν είναι αντιπρόσωπος και δεν εκτελεί μεσιτεία υπέρ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας.
 
Η παράδοση του αγορασθέντος με δανεισμό προϊόντος μέσω του online καταστήματος γίνεται μόνο αφού η "Diana" Ltd έχει ενημερωθεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι ο αιτών έχει εγκριθεί, με την επιφύλαξη να πιστώσει το πλήρες ποσό της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης είναι από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τη στιγμή που η "Diana" Ltd. έλαβε ειδοποίηση επί της προηγούμενης παραγράφου και αφού επικοινωνήσει με τον αιτούντα. Μετά την παραλαβή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων οπελάτης υπογράφει την Σύμβαση για την καταναλωτική πίστωση, Αίτηση- δήλωση καταναλωτικής πίστωση και ασφάλιση, εάν έχει επιλέξει να προστατεύσει το δάνειο. Ο Οφειλέτης θα προετοιμάσει εκ των προτέρων ένα αντίγραφο της ταυτότητάς του, το οποίο θα φέρει το χειρόγραφο «ακριβές αντίγραφο» και υπογραφή. Το αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας αποστέλνεται στο courier.
 
Η παράδοση γίνεται με βάση τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο και αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση παράδοσης - επίσημη ή τρέχουσα διεύθυνση) , που καθορίζεται από τον πελάτη στις συμβάσεις πίστωσης. Η  παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται προσωπικά από το πρόσωπο, που έχει συνάψει τη σύμβαση πίστωσης, μετά από επαλήθευση της ταυτότητάς του μέσω ταυτότητας.


§10. Παράδοση

10.1. Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στο κατάστημα, παραδίδονται σε πελάτες με εταιρείες ταχυμεταφορών SPEEDY, για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και την Ελλάδα.
10.2. Ο χρόνος παράδοσης περιλαμβάνει:
• Ο χρόνος για την προετοιμασία της παραγγελίας (ολοκλήρωση των εμπορευμάτων, πληρωμή, η έκδοση απόδειξης πώλησης της αποστολής)
• Ο χρόνος παράδοσης, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης είναι εκτεταμένη, διότι το κατάστημα πρέπει να περιμένει για τα κεφάλαια που θα πιστώθουν στον τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με την επιβεβαίωση της αποδοχής για την εκτέλεση της σύμβασης από το κατάστημα είναι πιο πιθανή. Η τελική (προαιρετική) προθεσμία για την παραλαβή καθορίζεται κατά τη διάρκεια των επαφών του υπαλλήλου του καταστήματος με τον πελάτη.
Ο χρόνος παράδοσης με πληρωμή στον κούριερ και με ePay ή EasyPay δεν εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής.

10.3. Η δηλωμένη από τον Courier προθεσμία παράδοσης των εμπορευμάτων στη Βουλγαρία είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες. Σε μια παράδοση έκτακτης ανάγκης σε απομακρυσμένες διευθύνσεις και μικρές πόλεις, καθώς αν η ημέρα επιβεβαίωσης και η παράδοση είναι αργία, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 3-4 ημέρες.
10.4. Οι εταιρείες Courier ολοκληρώνουν τις αποστολές κατά τις ώρες από τις 9.30 έως τις 18.00 μ.μ. Τις καθημερινές και το Σάββατο από τις 9.30 έως 14.00. Το κατάστημα δεν μπορεί να καθορίσει ούτε να δεσμευτεί για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της αποστολής. Η υπόδειξη του τόπου εργασίας του πελάτη ως τόπο παράδοσης (επωνυμία της επιχείρησης) εξασφαλίζει την παράδοση μεταξύ των ωρών 9,30 με 17,30.
10.5. Παράδοση εντός της Ρουμανίας και της Ελλάδας πραγματοποιείται με courier "Speedy", καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία δηλώνει χρόνο παράδοσης μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες. Σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε απομακρυσμένες διευθύνσεις και μικρές πόλεις, καθώς και αν η ημέρα επιβεβαίωσης και η παράδοση είναι αργία στη Ρουμανία, την Ελλάδα και Βουλγαρία, η παράδοση γινεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 4-5 ημέρες.
10.6.Η εταιρεία  Courier παραδίδει τα δέματα στις ώρες 9,00 έως 18,00. Τις καθημερινές και το Σάββατο 9,30 με 14,00 ώρες. Το κατάστημα δεν μπορεί να καθορίσει ούτε να δεσμευτεί για ακριβή χρόνο παράδοσης της αποστολής. . Η υπόδειξη του τόπου εργασίας του πελάτη ως τόπο παράδοσης (επωνυμία της επιχείρησης) εξασφαλίζει την παράδοση μεταξύ των ωρών  9,00 με 18,00 ώρες.
10.7. Σε περίπτωση απουσίας του Πελάτη από την διεύθυνση παράδοσης, ο courier συνδέεται με τον Πελάτη και συμφωνούν μια δεύτερη επίσκεψη ή άλλο τρόπο παράδοσης.
10.8. Στα καθήκοντα του courier δεν περιλαμβάνεται η παράδοση ανά ορόφους, ειδικά δεμάτων με συνολική μάζα άνω των 31 κιλών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποστολή παραδίδεται στην πόρτα του κτιρίου στο ισόγειο.
10.9. Πριν κάνετε μια πληρωμή σε μετρητά στον courier, παρακαλούμε να ελέγξετε αν τα αγαθά ανταποκρίνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για την παράδοση. Έλεγχος της αποστολής κατά την παραλαβή είναι απαραίτητος για την εξέταση των ενδεχόμενων απαιτήσεων του Πελάτη σε σχέση με την ακρίβεια της ακεραιότητας ή της ποσότητας του φορτίου κατά τη μεταφορά.
10.10. Όταν πληρώνετε με μετρητά στο courier κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, η απόδειξη της πληρωμής είναι η φορτωτική που συνοδεύει την αποστολή. Αυτή αποτελεί απόδειξη για τη σύναψη συμβάσεων με το Κατάστημα. Το τιμολόγιο αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το δελτίο αποστολής στο courier. Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112 / ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, το τιμολόγιο δεν χρειάζεται μια υπογραφή ή σφραγίδα.
10.11. Το κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκλήθηκαν από την αποτυχία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
10.11. Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση των αγαθών ή για την καθυστέρηση παράδοσης που προκαλούνται από λανθασμένη ή ανακριβή υποβολή της διεύθυνσης παράδοσης του Πελάτη.
10.12. Η παραγγελία online ελαστικών για αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και για ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων, και η παράδοση με courier "Speedy" ΑΕ, ανεξάρτητα αν η παράδοση είναι μέχρι γραφείο του κούριερ ή σε διεύθυνση του πελάτη, θα πρέπει να επιστραφεί στην "Diana" Ltd μετά από 48 ώρες αφού ο πελάτης έχει ενημερωθεί από "Speedy" ΑΕ ότι δεν παρέλαβε την παραγγελία του.

§11. Εγγύηση και Επιστροφές προϊόντων

11.1 Η "Diana" LTD δεν είναι παραγωγός των προϊόντων που προσφέρονται, αλλά μόνο έμπορος. Η εγγύηση, παρέχεται από το όνομα του κατασκευαστή και για λογαριασμό του. Η περίοδος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από το εργοστασίο των αγαθών για ελαττώματα παραγωγής.
11.2. Βάση για την εξέταση του αιτήματος είναι η απόδειξη της αγοράς, δηλαδή τιμολόγιο. Κατά την επιστροφή αγαθών, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα εξυπηρέτησης μέσω:
• φόρμα επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο
• Διεύθυνση E-mail: [email protected]


Μετά την υποβολή των πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα μέσω τηλεφώνου για τη Βουλγαρία +359887226466, Ρουμανία +359887226466, Ελλάδα +359887226466 για να κανονίσουμε μια επίσκεψη με courier για τη μεταφορά των ελαστικών πτος επιστροφή στην αποθήκη της "Diana", Ltd, που βρίσκεται στη Σόφια, λεωφόρος "Τσαριγρκαντσκο σοσε" №268 για δικό μας λογαριασμό.
11.3. Η εγγύηση χορηγείται για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, αλλά όχι για μεγαλύτερο χρονικό από τη ορατή φθοράς του δείκτη πέλματος (TWI). Η εγγύηση περιλαμβάνει μόνο τα ελαττώματα που αποδίδονται στον κατασκευαστή, δηλαδή κατασκευαστικές ατέλειες. Το Μονομερή ή μερικώς φθαρμένο ελαστικό μέχρι της αξία TWI θεωρείται ότι έχει εντελώς φθαρεί και δεν υπόκεινται σε εγγύηση.
11.4. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από:
• μηχανική βλάβη (διάτρηση, κοπή)
• κακή λειτουργία
• λανθασμένη εγκατάσταση
• κακή τεχνική κατάσταση του οχήματος.
 
11.5. Η προθεσμία για την εξέταση της αίτησης επιστροφής εμπορευμάτων είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από το κατάστημα.
11.6. Το αίτημα θα πρέπει να εγκριθεί σε κάθε περίπτωση για τη διαπίστωση ελαττώματος κατασκευής (κακή απόδοση, ελαττώματα υλικού ή ελαττώματα στην κατασκευή). Σε περίπτωση αναγνώρισης της απαίτησης, ο πελάτης λαμβάνει μη ελαττωματικό προϊόν ή χρηματική αποζημίωση για το ποσό των που καταβλήθηκε για τα αγορασθέντα εμπορεύματα.
11.7. Η εταιρεία "Diana" Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια χρόνου και για την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του αυτοκινήτου, καθώς και άλλες ζημιές που προκάλεσε το αποτέλεσμα του ελαττώματος του προϊόντος, καθώς και για την διαδικασία της επιστροφής.

§12. Ασφαλείς αγορές

12.1. Πληρωμή μέσω συστημάτων πληρωμών ePay και EasyPay.
Η www.diana-ltd.com προσφέρει στους πελάτες την πληρωμή των αγαθών που αγοράζονται από τα συστήματα πληρωμών με κάρτα ePay ή EasyPay. Το πλεονέκτημα στη χρήση τέτοιων μεθόδων πληρωμής είναι ότι κατάστημα λαμβάνει αμέσως τα κεφάλαια και στέλνει τα αγορασθέντα εμπορεύματα στη στιγμή, και ότι ανά πάσα στιγμή ο πελάτης μπορεί να αρνηθεί την αγορά.
 
§13. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

13.1. Τα δεδομένα που οι πελάτες παρέχουν στο κατάστημα επεξεργασία από την "Diana" LTD.
Η "Diana" Ltd έχει καταχωρηθεί ως διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με υπ' αριθμό 32195.
13.2. Μετά την κατάθεση στο κατάστημα, ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα στη βάση δεδομένων και το κατάστημα συμφωνεί για την επεξεργασία τους, προκειμένου να εκτελέσει τη σύμβαση. Η υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τονπελάτη και η επεξεργαασία τους είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγγελίας από το κατάστημα. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την υποβολή ψευδών προσωπικών δεδομένων.
13.3. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση της σύμβασης.
13.4. Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προσφέρονται σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.
13.5. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούμε να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με άλλες εταιρείες, με τις εταιρείες ταχυμεταφορώνγια παράδειγμα για λόγους παράδοσης των εμπορευμάτων. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας μόνο για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και όχι για άλλους σκοπούς.
 
13.6. Με την αποδοχή των γενικών όρων και με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο μας, καθώς επίσης μπορείτε να ακυρώσετε το οποιαδήποτε στιγμή.
13.7. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία - Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ισχύει από 01.01.2002 (Ψηφίστηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νο 1 από 4 Ιανουαρίου του 2002 και μεταγενέστερα. τροποποιήσεις).
13.8. Χρήση των cookies (μπισκότα)
Σε διαφορετικές σελίδες χρησιμοποιούμε "cookies" για να επιτραπεί η χρήση ορισμένων λειτουργιών. Αυτά αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Οι περισσότεροι από μας χρησιμοποιούμε "cookies", καθώς αυτά μετά την χρήση από το browser διαγράφονται από τον σκληρό σας δίσκο (τα λεγόμενα cookies). Τα λεγόμενα μακροπρόθεσμα "cookies" (Cookies) χρησιμοποιούνται επίσης.
 
Σε μια επόμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας αυτά θα αναγνωρίσουν αυτόματα τις εισόδους και τις ρυθμίσεις που προτιμάτε. Μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση των "cookies" επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.
13.9. Δημιουργήστε ένα ανώνυμο προφίλ για χρήστη analytics Ιστού.
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, αυτή είναι μια υπηρεσία web analytics, η οποία παρέχεται από την Google Inc ( "Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies" (αρχεία κειμένου) που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να είναι σε θέση να αναλύσει τη χρήση του site.
Οι πληροφορίες που παράγονται από τα "cookie" για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του IP , η διεύθυνση IP σας θα  προ-περιορίζεται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέρη με βάση τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και είναι περιορισμένη. Για λογαριασμό του ιδιοκτήτη αυτού του δικτυακού τόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας για την κατάρτιση εκθέσεων της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με ιστοσελίδες σχετικά με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.
Μέσα από το Google Analytics, τι ΙΡ που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας - διεύθυνση θα εισαχθεί μαζί με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να ακυρώσετε την αποθήκευση των "cookies" επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.
Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών από τα "cookies" και άλλες σχετικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των IP-διευθύνσεων) στο Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google.


§14. Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Για την Πολιτική σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την τεχνική εξυπηρέτηση της σελίδας www.diana-ltd.com (εφεξής "Κατάστημα") ευθύνεται η εταιρεία "Diana" LTD με έδρα:. Δημοκρατία της Βουλγαρίας, πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, πλατεία "Γκ. Ιζμιρλιεβ" №15, 1ος όροφος, γραφείο 5, εγγεγραμμένη στον Οργανισμό Μητρώο υπ' αριθμό αναγνώρισης 811 187 662, με ΑΦΜ BG811187662 , που θα ονομάζεται "ιδιοκτήτης".
Ο ιδιοκτήτης συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία των ατόμων που χρησιμοποιούν τις σελίδες του Διαδικτύου του καταστήματος ( "Χρήστες"). Ταυτόχρονα φροντίζει τις πληροφορίες για τους χρήστες ώστε να μην γίνουν προσβάσιμες σε τρίτους. Αυτό οφείλεται στην επιθυμία μας να είστε βέβαιοι ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται, καθώς σεβόμαστε τους νόμους και τους κανονισμούς.

Όλοι οι εργαζόμενοι της "Diana" Ltd υποχρεώνονται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, καθώς και σχετικά με τους πελάτες.
Η "Diana" Ε.Π.Ε. παρέχει στους πελάτες πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και την δυνατότητά τους να τα αλλάξουν ή αφαιρέσουν ανά πάσα στιγμή.
Οι πελάτες του καταστήματος μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν το λογαριασμό τους ή να ακυρώσουν την παραλαβή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πάνελ ελέγχου της ιστοσελίδας ο πελάτης θα βρεί όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειριστεί το προφίλ και τις παραγγελίες του, καθώς επίσης την ευκαιρία να ελέγξει το ιστορικό των παραγγελιών του και των σχετικών πληρωμών.
Η Εγγραφή στην σελίδα www.diana-ltd.com συνδέεται με την κατάθεση ен;ов περιορισμένου όγκου δεδομένων και είναι εντελώς δωρεάν και σε εθελοντική βάση. Η Πλήρωση των δεδομένων αποτελεί έκφραση ελεύθερης βούλησης και ουσιαστική επιλογή του καταναλωτή. Η υποβολή των ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία να εφαρμόσει μια σύμβαση.


Τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά την εγγραφή επεξεργάζονται μόνο με την άδεια του χρήστη. Με τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της παραγγελίας, ο αγοραστής συμφωνεί με την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων στη βάση δεδομένων του καταστήματος, καθώς και την επεξεργασία τους από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των δεδομένων που σχετίζονται με τη σύμβαση και την ενημέρωση των σταδίων κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά και του σκοπού της αποστολής άλλων πληροφοριών σχετικά με το κατάστημα και την προσφορά του. Η υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Αγοραστή είναι εθελοντική, αλλά η άρνηση να παρέχονται τα στοιχεία αυτά, μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της παροχής της ζήτησης.
Κατά την εγγραφή για λήψη περιοδικών ενημερωτικών δελτίων από το κατάστημα, ο Χρήστης συμφωνεί να προσθέσει τη διεύθυνση και το e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει να παρέχονται σε τρίτους. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων στην ιστοσελίδα www.diana-ltd.com

Με την είσοδο σας στη βάση δεδομένων μας μάς δίνεται την ευκαιρία να κάνουμεε έρευνα αγοράς, βάσει της οποίας απεικονίζονται οι ανάγκες των χρηστών, και αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη εξυπηρέτηση του καταστήματος και των προσφορών μας. Και αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την ικανότητα και την ευαισθητοποίηση του διαχειριστή του καταστήματος.

§15. Τελικές διατάξεις

15.1. Όσα εμφανίζονται στις σελίδες των καταστημάτων και οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων πληρούν τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τον κατασκευαστή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για λανθασμένη κατάθεση παραμέτρων και των προϊόντων ή ξαφνική αλλαγή τους από τον κατασκευαστή. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα για πιθανά λάθη στην περιγραφή των προϊόντων. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και χρησιμεύουν ως αναπαράσταση των μοντέλων σε αυτές. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το κατάστημα πωλεί μόνο ελαστικά και οι τροχοί χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση των εμπορευμάτων. Η "Diana" Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για φωτογραφίες και περιγραφές που εμφανίζονται σε μεμονωμένα προϊόντα.
15.2. Οι περιγραφές των προϊόντων και οι φωτογραφίες τους λαμβάνονται από τη βάση δεδομένων, η οποία ανήκει στην "Diana" LTD. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση των πληροφοριών του προϊόντος που προέρχεται από τη βάση δεδομένων της "Diana" LTD.
 
15.3. Η εταιρεία "Diana" Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αποσυνδέσεις της σύνδεσης του καταστήματος στο Διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους (εξυπηρέτηση, έλεγχοι, αλλαγή του εξοπλισμού, κ.λπ.) ή για άλλους λόγους πέραν του ελέγχου της.
15.4. Αυτοί οι γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στις σελίδες της διεύθυνσης  του καταστήματος  www.diana-ltd.com και ισχύουν επ 'αόριστον.
 
15.5. Οι λεπτομέρειες των παραπάνω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των υπηρεσιών στο κατάστημα και που περιγράφονται σε άλλα σημεία της σελίδας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων».
15.6. Η "Diana" Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις". Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στις σελίδες του καταστήματος. Οι παραγγελίες πριν από την εισαγωγή των αλλαγών σε αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις" πωλούνται βάσει των εγγραφών που ίσχυαν κατά την ημέρα της πραγματοποίησης της παραγγελίας.
15.7. Για τις περιπτώσεις που δεν διέπονται από αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις" ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της βουλγαρικής νομοθεσίας και άλλοι νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του καταστήματος στο Διαδίκτυο.
15.8. Γι 'αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις", καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ "Diana" Ltd και του Πελάτη ισχύει ο Νόμος περί υποχρεώσεων και συμβάσεων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με την εξαίρεση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο.

Αυτοί οι γενικοί όροι ισχύουν για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα στις 15.03.2016
 
Αγοράστε με δόσεις
Payments